Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Kalnu iela 3-17, Vībiņi, Embūtes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6454 900 0082, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 85,80 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 858/13773 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0078 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0078.

Īpašuma sākuma cena 800 EUR, izsoles solis 80 EUR, drošības nauda 80 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818