Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Kungu iela 30-2, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6492 900 0275, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 32,1 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 321/1875 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873.

Īpašuma sākuma cena 2200 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 220 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818.