Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Meža iela 3-5, Gramzda, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6458 900 0042, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 61,2 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 612/5381 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6458 001 0026 001, 6458 001 0026 002, 6458 001 0026 003  un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0026.

Īpašuma sākuma cena 1500 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 150 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818