Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0223, 0,2866 ha kopplatībā (mežs).

Īpašuma sākuma cena 2300 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 230 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.decembris plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām +371 29246818.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta