Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0123, 7,7590 ha kopplatībā.

Īpašuma sākuma cena 60 800 EUR, izsoles solis 6000 EUR, drošības nauda 6080 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 13. decembris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām: +371 29246818.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta