Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Uzvaras iela 3-9, Vībiņi, Embūtes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6454 900 0067, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 30,7 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 307/9340 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6454 004 0080 001, 6454 004 0080 002, 6454 004 0080 003, 6454 004 0080 004, 6454 004 0080 005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0080.

Īpašuma sākuma cena 400 EUR, izsoles solis 40 EUR, drošības nauda 40 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818