Dienvidkurzemes novada teritorijā atrodas trīs īpašas kultūrtelpas – Rucava, Nīca un Bārta. Visas var lepoties ar saviem krāšņajiem tautastērpiem, unikālām dziesmām, valodu, paražām un kulināro mantojumu. Rucavas un Nīcas kultūrtelpas ir ierakstītas Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, šobrīd arī Bārta ir ceļā uz to. Tādēļ Bārtas kopiena rosās un veido savu vērtību saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības plānu.

Par Bārtas vēsturi un savdabīgo kultūras mantojumu vairāk uzzināsiet šeit:

Bārta