Dienvidkurzemes novads var lepoties ar vairākām īpašām kultūrtelpām – viena no tām, Nīcas kultūrtelpa, kura ģeogrāfiski ietver Nīcas un Otaņķu pagastus. Kopš 2022. gada arī valsts mērogā tā ir atzīta par īpaši aizsargājumu un ir ierakstīta Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Nīcas un Otaņķu pagastu iedzīvotāji sargā un nodod nākamajām paaudzēm savas kultūrvēsturiskās vērtības – krāšņo tautastērpu, dziesmas, valodu, paražas un kulināro mantojumu. 

Otaņķi
Projekts