Dienvidkurzemes novads ir bagātākais Latvijā ar īpašām kultūrtelpām – un viena no tām ir Rucava. No 2018. gada Rucavas tradicionālā kultūrtelpa ir ierakstīta Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šobrīd rucavnieki savu īpašo kultūras mantojumu ne tikai sargā un iedzīvina ikdienā, bet arī mēro ceļu uz ierakstīšanu UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu.