Datums 19.–23. jūnijs, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Dienvidkurzemes novads
Svētki

GROBIŅA

 • 21. jūnijā no plkst. 17.00 Grobiņā pie pilsdrupām “Sanākat`i, Jāņa bērni, augsta kalna galiņā`i” svētku tirdziņš, lauku kapela “Paurupīte” un Liepājas aktrišu folkloras kopas “Atštaukas” koncerts.

AIZPUTE

 • 21. jūnijā plkst. 21.00 Aizputes tirgus laukumā Saulgriežu pasākums “Īsa pamācība līgošanā” ar Aizputes kultūras nama pašdarbības kolektīviem. Zaļumballe ar grupu “Melnraksts”.

PĀVILOSTA

 • 22. jūnijā plkst. 19.00 Pāvilostas kultūras namā KN pieaugušo dramatiskā kolektīva izrāde “Savedējs” un VPDK “Mārsils”. Ieeja bez maksas.
 • 23. jūnijā plkst. 23.00 Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē zaļumballe ar grupu “Piemare”.

PRIEKULE

 • 21. jūnijā no plkst. 17.00 līdz 21.00 pie Priekules kultūras nama “Ielīgosim Priekuli”. Svētku tirgus, Jāņu vainagu meistarklase (materiāli uz vietas), spēka spēles (pieteikšanās un info, zvanot 29198402) un koncerts pie ugunskura.

NĪCA

 • 20. jūnijā plkst. 18.00 ielīgošana Otaņķu pagasta Rudē ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli, Liepājas bērnu un jaunatnes centra folkloras kopu “Ķocis”, Nīcas etnogrāfisko ansambli un Nīcas vidusskolas folkloras kopu “Rakari”.
 • 23. jūnijā plkst. 21.00 Nīcas parkā  Jāņu nakts zaļumballe ar Arti Šimpermani.

DURBE

 • 21. jūnijā plkst. 18.00 Durbes pilskalnā Saulgriežu tirdziņš un ielīgošana kopā ar Durbes kultūras nama amatiermākslas kolektīviem.
 • 23. jūnijā plkst. 15.00 Durbes pilskalnā Liepājas Tautas teātra izrāde “Kā kutēja dvēsele”. 
 • 23. jūnijā plkst. 22.00 Durbes pilskalnā Līgo zaļumballe ar Ainaru Pūpolu un draugiem.

LIEĢI

 • 20. jūnijā plkst. 19.00 Lieģu centrā pie veikala “Ielīgosim vasaras Saulgriežus” ar lauku kapelu “Luste”, SDK “Trumpe” un Lieģu vidējās paaudzes deju kolektīvs.

BUNKAS PAGASTA KROTE

 • 20. jūnijā plkst. 20.00 Krotes Tradīciju laukumā vasaras Saulgrieži kopā ar folkloras kopu “Traistēni”.

KALVENE

 • 21. jūnijā visas dienas garumā ielīgošana Kalvenes pagasta Jāņu un Līgu sētās.
 • 23. jūnijā plkst. 20.00 Kalvenes pagasta “Ābelnieku” estrādē Kalvenes kultūras nama amatierteātra “Nebēda” izrāde “Kā Viļņu Jānis precībās brauca”. Izrādes dziesmas izdziedās jauktais vokālais ansamblis “Kalve”.
 • 23. jūnijā no plkst. 22.00 līdz 3.00 Kalvenes pagasta “Ābelnieku” estrādē svētku zaļumballe ar grupu “Nakts ziņas”.

ZIEMUPE

 • 21. jūnijā plkst. 19.00 Ziemupes jūrmalā Vasaras saulgrieži. Līdzi “groziņš”, pērnā gada vainags, lāpa vai svece,15 cm gara vija uguns vietas rotāšanai.

VAIŅODE

 • 21. jūnijā plkst. 19.00 Vaiņodes kultūras namā muzikāla izrāde “Brīnumzālīte jeb īsa pamācība mīlēšanā”.
 • 22. jūnijā plkst. 19.00 Vībiņu parkā muzikāla izrāde “Brīnumzālīte jeb īsa pamācība mīlēšanā”.
 • 23. jūnijā plkst. 22.00 Vaiņodes stadionā Līgo balle ar grupu “Liepavots”. 

KALĒTI

 • 21. jūnijā plkst. 19.00 pie Kalētu tautas nama “Ielīgosim kopā”. Zāļu dienas tirdziņš, lustīga mūzika ar lauku kapelu "Luste" un citas aktivitātes.

RUCAVA

 • 21. jūnijā plkst. 20.00 Rucavas estrādē Vecpils amatierteātra “Vai mīļā!” izrāde “Krizdoļu vīns”. Ieeja bez maksas.
 • 22. jūnijā plkst. 18.00 Papes Ķoņu ciema zvejnieka sētā “Vītolnieki” saulrieta svētīšana, ugunskura iedegšana, Rucavas Godu un viesu mielasts, danči ar kapelu “Luste”. Kursēs transports no Sikšņiem un Rucavas (pieteikšanas, zvanot 26735863).
 • 23. jūnijā plkst. 21.00 Rucavas estrādē Lielā ugunskura iedegšana un Līgo balle ar grupu “Čirkainie”.

KAZDANGA

 • 21. jūnijā uz Kazdangas Dzirnezera tradicionālais Jāņu nakts rituāls "Raganas deg!". Vairāk ŠEIT
 • 22. jūnijā plkst. 12.00 Kazdangas muzejā radošā darbnīca “Vainags Viņai un Viņam”.
 • 22. jūnijā plkst. 18.00 pie Kazdangas kultūras centra izzinoša orientēšanās  “Kas kustīgs, tas lustīgs”. Info, zvanot 26681805.
 • 23. jūnijā plkst. 16.00 “Līgo Lauku kūrortā”. Vairāk ŠEIT

VIRGA

 • 22. jūnijā plkst. 18.00 Virgas tradīciju nama laukumā Vasaras saulgriežu svinības. Svētku andele, Jāņu un Līgu sumināšana, Kuldīgas amatierteātra komēdija “Septiņas vecmeitas”, Grobiņas JDK “Spararats” un “Lauku muzikantu” kopkoncerts, loterija.

BĀRTA

 • 22. jūnijā plkst. 21.00 parkā aiz Bārtas kultūras nama Vasaras Saulgriežu ieskandēšana ar “Skroderdienas Silmačos” ļaudīm.

GRAMZDA

 • 23. jūnijā plkst. 19.00 Gramzdas mednieku parkā Gramzdas amatierteātra komēdija “Kredīts”.

VĒRGALE

 • 23. jūnijā plkst. 19.00 pie Vērgales pamatskolas brīvdabas izrāde “Papardes zieds” ar Vērgales amatierteātri “VDK” un VPDK “Vērgalīte”. Līdzi pledi ērtākai sēdēšanai.
 • 23. jūnijā plkst. 22.00 Vērgales skolas sporta laukumā zaļumballe ar grupu “Kurzemnieki”.