Folkloras kopas

 

Latvijas Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skatē, kas šogad noritēja virtuāli, iesūtot priekšnesumu video, Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagasta Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis saņēmis augstāko novērtējumu Kurzemē, un Latvijas mērogā dala 1.vietu (vērtējums izcili, punktu skaits 49,6) ar jauniešu folkloras kopu "Tarkšķi"!

Visi Dienvidkurzemes novadu pārstāvošie folkloras un etnogrāfisko ansambļi, kas piedalījās skatē, nav tikuši novērtēti zemāk kā "gandrīz izcili" vai "izcili". Ar austāko novērtējumu novērtēts arī Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, Rucavas kapela "Paurupīte" un Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. Punktu ziņā gandrīz līdzvērtīgi ar Otaņķu etnogrāfiskais ansambli ir arī Alsungas folkloras kopa "Suitu vīri" un Gudenieku etnogrāfiskais ansamblis "Gudenieku suiti".

Jāpiebilst, ka kolektīvi, kuru sniegums pēc žūrijas vērtējuma atbilst I pakāpei, kā arī daļa II pakāpes kolektīvu saskaņā ar režisora ieceri, tiks aicināti piedalīties folkloras festivāla "Baltica 2022" norisēs. Divu nedēļu laikā kopas saņems individuālu vērtējuma pamatojumu ar ekspertu ieteikumiem. 

Ansambļa vadītāja Solveiga Kūlaine ir gandarīta par paveikto, sakot paldies video izstrādes kompānijai M27 media, personīgi Mikam Austeram un komandai, “Otaņķu” māju saimniekiem par filmēšanas studiju un vietējiem aktieriem un “Jura staļļiem”.