Ālandes_ceļš

Projekta ietvaros paredzēts ceļa "Bārtas autoceļš - Limbiķi - Ālande" posma atjaunošana ar asfaltbetona segumu, no Valsts reģionālā autoceļa Grobiņa-Bārta-Rucava (P113) aptuveni 700m garā posmā līdz ceļa krustojumam, paredzot 2 (divu) joslu brauktuvi. Atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem, būvprojekta izstrādi veic SIA “VCI”, būvdarbus – SIA “A-Land”, būvuzraudzību – SIA “d4m” un autoruzraudzību SIA “Ceļu inženieri” (SIA “VCI” mantas, saistību un tiesību pārņēmēji).

Projekta mērķis: pašvaldības autoceļa "Bārtas autoceļš - Limbiķi - Ālande" posma atjaunošana ar asfaltbetona segumu.

Kopējās projekta izmaksas: 132 458,41 EUR ar PVN.

Ālandes ceļš