kontakts
jaunatnes

Dienvidkurzemes izglītības iestādes projekta galvenās aktivitātes:

komunikācijas izveide piecās izglītības iestāžu pašpārvaldēs un izglītojamo starpā, organizējot dažādas aktivitātes pašpārvaldes telpās un ārpus izglītības iestādēm.

Kopējais finansējums Dienvidkurzemes novada pašvaldībai: 4 649,68 EUR

Iniciatīvas finansējums no Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gada valsts budžeta līdzekļiem. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros Aizputes vidusskola, Priekules vidusskola, Pāvilostas pamatskola, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola un Vaiņodes vidusskola īsteno projektu, lai attīstītu skolu pašpārvaldes un veicinātu skolēnu labbūtību.

Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2022 - 31.01.2023