bernatu_stavlukums
ejzf_garais

Projekta galvenais mērķis: pārbūvēt "Tālo" automašīnu stāvlaukumu Bernātos, pārveidojot to par ainaviski pievilcīgu, sakārtotu un ilgtspējīgu jeb īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas nodrošinās teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa apdomīgu, saudzējošu izmantošanu. Veidojot infrastruktūru, kas apvieno sabiedrības vajadzību apmierināšanu un saudzīgu vides/dabas potenciāla izmantošanu, tiks uzlabota kopējā Bernātu vides ekosistēma un samazināta antropogēnā slodze šajā dabas parka daļā. Tas attiecas arī uz sanitāru un vides prasībām atbilstošu labierīcību ierīkošanu blakus stāvlaukumam, kas šobrīd vitāli trūkst, jo vieta ir ļoti apmeklēta. Pārbūves darbi notiks 2021.gada vasarā. 

Publikācijas: