Tīklu māja
ES_Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija paredzēts jau kopš paša ēkas attīstības un Jūrmalciemā pievadāto pakalpojumu pilnveides sākuma. Šī projekta mērķis ir aprīkot telpas tā, lai tās būtu piemērotas dažādām ekspozīcijām, pasākumiem, meistarklasēm, kas vienlaikus būs arī kā sadarbības instruments starp jaundibināto biedrību “Jūrmalciema valgums”, kura apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību. Projekta rezultāts ir investīcija ēkā, tās darbības nodrošināšanai, neatkarīgi no tās apsaimniekotāja. Projektu plānots ieviest līdz 2021.gada pavasarim.