MEZOLĪTA LAIKA AĻŅA RAGA CIRVJU REPRODUKCIJU IZGATAVOŠANA
Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta mērķis ir, izmantojot mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma saglabāšanā un plašākā izmantošanā, izpratnes un pieejamības veicināšanai, izveidot divas reprodukcijas 2017. gada vasarā atrastajiem akmens laikmeta darbarīkiem – aļņa raga cirvjiem. Reprodukciju izveidē būtu izmantojami inovatīvākie risinājumi – 3D lāzerskenēšana un printēšana. Šīs reprodukcijas tiks glabātas un būs pieejamas apskatei Otaņķu senlietu krātuvē. Projekta kopējās izmaksas 920 EUR, no kurām 87% jeb 800 EUR līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds. 

Publikācijas