Grantētais ceļš
Atbalsta Zemkopības ministrija un LAD

Projekts “Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” pārbūve” tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa posms “Nīca-Mācītājmuiža” 3 km garumā. Darbi tiks uzsākti 2020.gada 6.aprīlī, tos plānots pabeigt līdz 2020.gada augustam. Būvdarbus veic SIA “A-LAND”. Pārbūves ietvaros tiks veikti grāvju tīrīšanas darbi, zīmju izvietošana, nobrauktuvju izveide, ceļa platuma izlīdzināšanas darbi un citi darbi, kas kalpos kā pamats ceļu uzturēšanai ilgtermiņā samazinot uzturēšanas izmaksas. Savukārt ietaupītos līdzekļus būs iespēja pārvirzīt citu ceļa posmu uzturēšanai. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas EUR 150 651 apmērā, no kurām 81% jeb EUR 122 742,49 līdzfinansē LAD.

Publikācijas