tāšu ezers
life_good_water

 2023.gada 20.jūnijā Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra par projektu konkursa "Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai" 3.uzsaukuma rezultātiem, kurā tika paziņots par projekta “Niedru pļaušana un izvākšana Tāšu ezerā” apstiprināšanu.

Projekta mērķis: Mazināt Tāšu ezera eitrofikāciju, pļaujot niedres, tās izvācot no ezera, sasmalcinot un izmantojot  atkārtoti publisko apstādījumu mulčēšanai.

Projekta plānotās izmaksas: 8000,00 EUR, no kurām 100% publiskais finansējums ( LIFE GOODWATER IP)

Projekta realizācija: līdz 2025.gada 31.decembrim

Tāšu ezers