Pārgājieni Dienvidkurzemē
EST LAT

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar citiem projektu partneriem no Latvijas un Igaunijas īsteno Interreg Estonia-Latvia sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam projektu “Zaļie dzelzceļi II”. Projekta vadošais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija. Dienvidkurzemes novadā projekta ietvaros plānots izbūvēt pārgājienu un velo maršrutu no Liepājas līdz Pāvilostai (41 km) pa bijušo dzelzceļa līniju.

Projekta identifikācijas numurs: EE_LV00057

Projekta kopējās izmaksas: 1 179 970,00 EUR, no kurām 112 490,00 EUR Dienvidkurzemes novada pašvaldības paredzētās izmaksas projektā.

Projekts tiek finansēts: 80% no Interreg VI-A Igaunija-Latvija sadarbības programmas 2021.-2027.gadam, 10% no Latvijas valsts budžeta un 10% no pašvaldības budžeta.

Projekta īstenošanas periods: 36 mēneši (no 2023. gada novembra līdz 2026. gada novembrim).

Zaļie ceļi ir maršruti, kas, izmantojot kādreizējos dzelzceļu maršrutus, ved caur gleznainām ainavām un mežiem. Tie ir piemēroti velo braucējiem, pārgājieniem, zirgu izjādēm un slēpošanai ziemas apstākļos. Maršrutu segums ir grants vai meža ceļi, kas dabā ir marķēti ar zīmēm.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība projekta ietvaros plāno veikt maršruta labiekārtošanas darbus, veicot posma attīrīšanu un seguma atjaunošanu, uzstādot marķējumus, sākuma un beigu barjeras, vidus posmā ierīkojot labierīcības, brīvpiekļuves nakšņošanas namiņu un ugunskura vietu.

Projekta partneri:

 • Latvijas zaļo ceļu asociācija – Vadošais partneris
 • Kurzemes plānošanas reģions
 • Dienvidkurzemes novada pašvaldība
 • Limbažu novada pašvaldība
 • Valmieras novada pašvaldība
 • Gulbenes novada pašvaldība
 • Smiltenes novada pašvaldība
 • Mulgi pašvaldība (Igaunija)
 • Valgas pašvaldība (Igaunija)
 • Mustvē pašvaldība (Igaunija)
 • Hāpsalas un Lānēmā muzeju nodibinājums (Igaunija)
 • NVO Igaunijas muzeju dzelzceļi (Igaunija)