Piekraste
Logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Par 2021. gada projekta ietvaros piešķirto dotāciju tiks uzstādīta nojume ar galdiņu un soliņiem Jūrmalciemā, pie izejas uz jūru. Jaunā pludmales infrastruktūra būs paredzēta iedzīvotājiem, tūristiem un tiks izgatavota no kompozītmateriāla.