piekrastes_projekts
LVAF

   Valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" nacionālas nozīmes projekts Nr. 6-1/22/48 "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Projekta vadošais partneris un iesniedzējs – Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekraste Dienvidkurzemes novada teritorijā, kopumā  96 km.

Projekta kopējais budžets: 33 400 EUR, ko finansē no Valsts budžeta apakšprogrammas.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2022. - 01.10.2022.

Projekta uzdevumi:

  1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes  Dienvidkurzemes novada teritorijas posmu 96 km garumā, regulāri savācot atkritumus, tai skaitā lielgabarīta, no kāpām un liedaga, tos utilizējot.
  2. Veikt jūras piekrastes atpūtas vietu labiekārtojuma uzlabojumus, papildinot ar pārģērbšanās kabīnēm, info stendiem, soliņiem ar galdiņiem, zviļņiem, pludmales volejbola aprīkojumu, kāpnēm noejai  pludmalē.
  3. Izstrādāt  būvprojektu  nobrauktuvei  "Beltes", nodrošinot piekļuvi jūras krastam.