Gulbji
Foto: Sniedze Druvaskalne
Interreg Logo Latvia-Lithuania CMYK Color-02

Projekta mērķis ir izveidot jaunu, ilgtspējīgu un starptautisk tūrisma piedāvājumu – pārrobežu putnu vērošanas tīklu Liepājas, Dienvidkurzemes un Klaipēdas reģionos, apvienojot 18 putnu vērošanas vietas. Tādējādi tiks pagarināta tūrisma sezona projekta reģionā, palielināsies tūristu skaits, tiks radītas jaunas brīvdabas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, jaunizveidotais tūrisma maršruts sniegs ekonomisko pienesumu projekta reģionam.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir 394 249,38 EUR, no kuriem 80% jeb 315 399,50 EUR finansē Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.–2027. gadam. Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta daļa ir 135 738,95 EUR, no kuriem 80% jeb 108 591,16 EUR ir programmas finansējums, 10% jeb 13 573,90 ir pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 13 573,89 EUR ir plānots valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta apraksts

Projekta mērķis ir izveidot jaunu, ilgtspējīgu un starptautisku tūrisma piedāvājumu – pārrobežu putnu vērošanas tīklu. Projekts risinās vairākus kopējus partneru izaicinājumus - pagarinās tūrisma sezonu, sekmēs starptautisko tūristu piesaisti, paildzinās tūristu uzturēšanās ilgumu, iesaistīs vietējos iedzīvotājus putnu vērošanas aktivitātēs un sekmēs ekonomisko izaugsmi reģionos. Projekta partneri uzlabos un apvienos 18 putnu vērošanas vietas un iegādās inovatīvu putnu vērošanas aprīkojumu. Lai izstrādātu izglītojošu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu, tiks izmantoti digitālie risinājumi. Projektā plānotas arī kopīgas kapacitātes paaugstināšanas un mārketinga aktivitātes, kas palīdzēs popularizēt un stiprināt projekta rezultātus.

Projekta BIRDIE ietvaros Dienvidkurzemē plānots veikt šādas aktivitātes:

  • “Dzintarvējos”, Papē, izveidot dabas klasi, iekārtot interaktīvu telpu skolēnu un dabas interesentu piesaistei,
  • Jūrmalciemā, pie Liepājas ezera, Durbes ezera, Papes dabas parka, Pāvilostas mola, “Liedagos”,  izvietot informācijas stendus un tālskašus, lai varētu vērot putnus,
  • Piedalīties kopīgās projekta aktivitātēs: izveidot kopīgu brošūru, veikt sociālo mediju aktivitātes, izveidot video, piedalīties kopīgā seminārā;
  • Piedalīties kopīgos pieredzes apmaiņas un mācību braucienos.

Projekta partneri:

  • Liepājas Centrālā administrācija (vadošais partneris, Latvija),
  • Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs (Lietuva),
  • Dienvidkurzemes novada pašvaldība (Latvija).

Projekta ilgums: 24 mēneši (1.02.2024.–31.01.2026.).

Vairāk par projektu ŠEIT