Bārta
Zivju fonds

Nīcas novada dome 2020. gada 31.martā saņēma lēmumu par projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” apspirināšanu, Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”. Projektā paredzēta zivju resursu pavairošana Bārtas upē, veicot vēdzeļu krājumu papildināšanu ar 30 000 vēdzeļu mazuļiem vienvasaras svarā no 2 – 30 gramiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5242,74, no kurām Nīcas novada domes līdzfinansējums ir EUR 580,00 jeb 11% no projekta kopējām izmaksām. Pārējā summa tiks segta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Publikācijas