Kontakti

madara.lagzdina [at] dkn.lv

Darbinieki

Santa Mikāle

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu nodaļas vadītāja
santa.mikale [at] dkn.lv

Jana Čaure

Vecākā arhīva speciāliste
jana.caure [at] dkn.lv

Inese Pūlīte

Dzīvokļu komisijas sekretāre
inese.pulite [at] dkn.lv

Ieva Otaņķe

Lietvedības sekretāre - Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
ieva.otanke [at] dkn.lv

Anita Vintere

Vadītāja (izpilddirektora) palīdze
anita.vintere [at] dkn.lv

Iveta Kļava

Vadītāja palīdze
iveta.klava [at] dkn.lv

Santa Ķūse

Komitejas sekretāre
santa.kuse [at] parvalde.dkn.lv
PROMBŪTNĒ

Agnese Retere

Komitejas sekretāre
agnese.retere [at] dkn.lv

Daiga Tilgale

Komitejas sekretāre
daiga.tilgale [at] dkn.lv

Inese Šmite

Vadītāja palīdze
inese.smite [at] dkn.lv

Anita Šteinberga

Komitejas sekretāre
gramatvediba [at] dienvidkurzeme.travel

Eduards Cērps

Administratīvās komisijas sekretārs
eduards.cerps [at] parvalde.dkn.lv

Mārtiņš Fricsons

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists - Raiņa iela 23A, Vaiņode, Dienvidkurzemes novads, LV-3435
vainode [at] pakalpojumucentri.lv

Ilze Feodosova

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - "Pagastmāja", Rucava, Dienvidkurzemes novads, LV-3477
rucava [at] pakalpojumucentri.lv

Vizma Garkalne

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434
priekule [at] pakalpojumucentri.lv

Samanta Šēle

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466
pavilosta [at] pakalpojumucentri.lv

Laura Balcere

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
grobina [at] pakalpojumucentri.lv
PROMBŪTNĒ

Anna Leja

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
grobina [at] pakalpojumucentri.lv

Agnese Volmane

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes novads, LV-3480
dunika [at] pakalpojumucentri.lv

Mairita Vanaga

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste - "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463
vergale [at] pakalpojumucentri.lv