Atrašanās vieta

Atmodas iela 17, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

Darbinieki

Dace Dzene

Galvenā ārste - Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs
dace.dzene13 [at] inbox.lv

Līga Laiveniece

Medicīnas māsa - Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs
laiveniece.liga [at] inbox.lv

Maija Renkaite

Fizikālās terapijas māsa
maija.reinkarte [at] veseliba.dkn.lv

Iestādē nodrošina pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām saskaņā ar MK 2009.gada 20.janvāra Noteikumiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām. 

Veselības aprūpes centrā nodrošina pakalpojumus: 

  • 15 dienas stacionāra gultasvietas;
  • 10 sociālās aprūpes gultasvietas; 
  • darbojas okulista kabinets. 

AVSAC sniedz sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus.  

AVSAC strādā 7 dienas nedēļā un tajā uzņem ar pediatra, ģimenes ārsta, sociālā darbinieka, bāriņtiesas norīkojumu, taču pakalpojumus var saņemt arī pēc privātas iniciatīvas, sedzot centrā noteiktos maksājumus. 

Sekundārās aprūpes pakalpojumi tiek sniegti iedzīvotājiem no plkst. 8:00-20:00, aprūpes gultas strādā diennakts režīmā. 

Dienas stacionārā nodarbināti trīs ārsti – internists E.Avots, ķirurgs N.Ļidovskis, galvenais ārsts D.Dzene. Diennakts dežūrā strādā medicīnas māsa, bet dienas laikā papildus ir māsu palīgs vai aprūpētāja. 

Diennakts dežūrārsts pieejams Kuldīgas slimnīcā uzņemšanas nodaļā Aizputes ielā 22, Kuldīgā, tālr.: +371 63374029

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi var izsaukt pa tālruni 113

Neatliekamo medicīnisko palīdzību visu diennakti var saņemt Kuldīgas slimnīcā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, tālr.: +371 63374029