Lai noslēgtu pakalpojuma līgumu ir jāierodas Kalvenes ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" birojā klātienē vai aizpildot  iesniegumu elektroniski, pievienojot nepieciešamo dokumentāciju e-pastā: aku-info@inbox.lv.

Iesniegumu veidlapas:

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums.

Klientam, par iepriekšējā norēķinu periodā saņemtajiem pakalpojumiem, ar SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" jānorēķinās līdz mēneša 15. datumam.