Kontakti

socialais.dienests [at] dkn.lv

Darbinieki

Oksana Strēle

Oksana Strēle

Sociālā dienesta vadītājas p.i. - Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts. Pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00
oksana.strele [at] dkn.lv

Mairīte Alfuse

Sociālā darbiniece - Cīravas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
mairite.alfuse [at] soc.dkn.lv

Andra Valuže

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja - Saules iela 1, Priekule. Pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00
andra.valuze [at] dkn.lv

Līga Geležina

Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja - Saules iela 1, Priekule. Pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00
liga.gelezina [at] dkn.lv

Liene Oknere

Priekules sociālā atbalsta centra vadītāja - Ķieģeļu iela 7, Priekule. Dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas; dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums
liene.oknere [at] soc.dkn.lv

Kristīne Kirilova

Grupu dzīvokļi ''Sudrabi'' vadītāja
kristine.kirilova [at] soc.dkn.lv

Inese Gūtmane

Sociālās palīdzības organizatore - Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Lažas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
inese.gutmane [at] soc.dkn.lv

Inga Zērande

Aizputes Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja - Pasta iela 2, Aizpute. Krīzes centrs; dienas centrs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām; NVO atbalsta centrs; sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
inga.zerande [at] soc.dkn.lv

Rigonda Ņikiforova

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Kazdangas pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / T. 8.30-12.00 / C. 8.30-12.00. Kalvenes pagasta pieņemšanas laiki: O. 10.00-12.00; 12.30-15.00
rigonda.nikiforova [at] soc.dkn.lv

Jana Freiberga

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Lieģi, Vecpils, Durbe (izbrauc pēc nepieciešamības). Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
jana.freiberga [at] soc.dkn.lv

Valda Mužilovska

Sociālā darbiniece - Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
valda.muzilovska [at] soc.dkn.lv

Ginta Vanaga

Sociālā darbiniece - Lieģi, (Tadaiķu pagasts), Durbes pilsēta, Dunalkas pagasts, Vecpils pagasts (izbrauc pēc nepieciešamības). Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
ginta.vanaga [at] soc.dkn.lv

Sabīne Roznere-Stoniņa

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
sabine.roznere.stonina [at] soc.dkn.lv

Laura Ciriņa-Hovarte

Sociālā dienesta speciāliste - Pieņemšanas laiki: Lieģi, Tadaiķu pagasts (izbrauc pēc nepieciešamības) - P. 8.30-12.00 / C. 8.30-12.00; Durbes pilsēta - O. 15.30 – 17.30; Dunalkas pagasts - O. 10.00-12.00; Vecpils pagasts - O. 13.00-15.00
laura.hovarte-cirina [at] soc.dkn.lv

Svetlana Pikure

Sociālās palīdzības organizatore - Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
svetlana.pikure [at] soc.dkn.lv

Līga Geležina

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Dubeņi, Grobiņas pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00; Medzes pagasta pieņemšanas laiki: O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
liga.gelezina [at] soc.dkn.lv

Zita Stonkute

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
zita.stonkute [at] soc.dkn.lv

Ieva Bērende

Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem "Aprūpe mājās" - Jaunatnes iela 1, Grobiņa. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
ieva.berende [at] soc.dkn.lv

Liene Grīnfelde

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
liene.grinfelde [at] soc.dkn.lv

Viktorija Indricāne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Nīcas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
viktorija.indricane [at] soc.dkn.lv

Kristiāna Sisene

Sociālā darbiniece - Gaviezes pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
kristiana.sisene [at] soc.dkn.lv

Inese Lapiņa

Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja - Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts. Pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00
inese.lapina [at] dkn.lv

Līga Vītola

Lietvede
socialais.dienests [at] dkn.lv

Linda Brilijonka

Sociālā darbiniece - Virgas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00 (Paplakā)
linda.brilijonka [at] soc.dkn.lv

Dace Putniņa

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Priekules pilsēta, Priekules pagasts. Pieņemšanas laiki Saules ielā 1, Priekulē: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00ē:
dace.putnina [at] soc.dkn.lv

Daiga Grenovska

Sociālā darbiniece - Dunikas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
daiga.grenovska [at] soc.dkn.lv

Ligita Freimane

Sociālā darbiniece - Rucavas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
ligita.freimane [at] soc.dkn.lv

Vizma Alseika

Sociālās palīdzības organizatore - Vērgales pagasta pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00; Sakas pagasta pieņemšanas laiki: T. 10.00-13.00
vizma.alseika [at] soc.dkn.lv

Ildze Agita Balode

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Pāvilostas pilsētas pieņemšanas laiki: O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00; Vērgales pagasta pieņemšanas laiki: P. 10.00-14.00
ildze.balode [at] soc.dkn.lv

Anita Grunte

Sociālās palīdzības organizatore - Priekules pilsēta, Priekules pagasts. Pieņemšanas laiki Saules ielā 1, Priekulē: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
anita.grunte [at] soc.dkn.lv

Iveta Kalneniece

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Priekules pilsēta, Priekules pagasts. Pieņemšanas laiki Saules ielā 1, Priekulē: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
iveta.kalneniece [at] soc.dkn.lv

Inese Vīdnere

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Aizputes pilsēta. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
inese.vidnere [at] soc.dkn.lv

Evita Dēzniece

Sociālā darbiniece - Bunkas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
evita.dezniece [at] soc.dkn.lv

Baiba Čepule

Sociālās palīdzības organizatore - Vaiņodes pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
baiba.cepule [at] soc.dkn.lv

Eva Dolbina

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Vaiņodes pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00; Embūtes pagasta pieņemšanas laiki: O. 8.30-11.00
eva.dolbina [at] soc.dkn.lv

Aija Pāvelsone

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Vaiņodes pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00, Embūtes pagasts - izbrauc pēc nepieciešamības
aija.pavelsone [at] soc.dkn.lv

Sintija Žagare

Sociālā darbiniece - Kalētu pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00; Gramzdas pagasta pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00
sintija.zagare [at] soc.dkn.lv

Žanete Renkaite

Sociālā darbiniece - Aizputes pilsēta, Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
zanete.renkaite [at] soc.dkn.lv

Dace Lauva

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts
dace.lauva [at] soc.dkn.lv

Margarita Miņenkova

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Nīcas pagasts, Rucavas pagasts
margarita.minenkova [at] soc.dkn.lv

Ieva Jansone

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Pāvilostas pilsētas pieņemšanas laiki: C. 8.30-12.00 / Vērgales pagasta pieņemšanas laiki: P. 08.30-12.00/O. 08.30-19.00
ieva.jansone [at] soc.dkn.lv

Edīte Valdmane

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Grobiņas pagasta pieņemšanas laiki: O. 10.00-12.00 / 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00. Medzes pagasta pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00
edite.valdmane [at] soc.dkn.lv

Agrita Plostniece

Sociālā darbiniece - Bārtas pagasts. Pieņemšanas laiki: P. 8.30-12.00 / O. 10.00-12.00; 12.30-19.00 / C. 8.30-12.00
agrita.plostniece [at] soc.dkn.lv