amatierteātris

Dienvidkurzemes novadā darbību atsāk amatiermākslas kolektīvi. Aicinām pievienoties esošos un jaunus dalībniekus!

KORI UN ANSAMBĻI

 • Grobiņas jauktais koris "Vēl" pirmdienās no plkst.18, k/n Robežnieki un trešdienās no plkst. 19, Z. Mauriņas Grobiņas vidusskolas 130. kab.
 • Etnogrupa ''Piemares kurši'' trešdienās plkst.18, Z. Mauriņas Grobiņas vidusskolā
 • Sieviešu vokālais ansamblis ”Noskaņa” trešdienās plkst. 17, Kalvenes k/n
 • Jauktais vokālais ansamblis “Tonuss” trešdienās plkst.19, Lieģu k/n
 • Rucavas vokālais ansamblis pirmdienās, trešdienās plkst.17, Rucavas k/n
 • Vaiņodes sieviešu vokālais ansamblis pirmdienās plkst. 19, Vaiņodes k/n
 • Sieviešu koris “Durbe” trešdienās plkst.19, Durbes k/n
 • Tautas mūzikas ansamblis “Neparasts gadījums” otrdienās plkst.18, Durbes k/n
 • Vokālais ansamblis “Mežābele” ceturtdienās plkst.16, Durbes k/n       
 • Jauniešu VIA “Gaisā” svētdienās plkst.14, Durbes k/n
 • Cīravas jauktais koris otrdienās plkst.18.30, Cīravas k/n
 • Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Priekā” pirmdienās, trešdienās plkst. 16.30, Cīravas k/n
 • Senioru vokālais ansamblis “Harmonija” pirmdienās plkst. 13, Medzes k/n
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Ilūzija” ceturtdienās plkst. 19, Medzes k/n
 • Senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš” ceturtdienās plkst.12.30, Vērgales k/n
 • Nīcas sieviešu koris otrdienās plkst. 19, Nīcas k/c Baltajā zālē
 • Nīcas vīru koris otrdienās plkst. 19.30, Nīcas k/c Sarkanajā zālē
 • Senioru vokālais ansamblis “Sentiments” otrdienās plkst. 13.30, Nīcas k/n 3. st.
 • Priekules sieviešu koris otrdienās plkst.19, Priekules k/n
 • Senioru vokālais ansamblis “Zilais lakatiņš”  otrdienās plkst.17, Priekules k/n
 • Senioru vokālais ansamblis “Uzmet garu!” otrdienās, ceturtdienās plkst.13 Aizputes k/n
 • Vīru vokālais ansamblis “Kurši” ceturtdienās plkst.19 Aizputes k/n
 • Kazdangas jauktais koris, otrdienās plkst.19 Kazdangas k/c
 • Pāilostas sieviešu vokālais ansamblis trešdienās plkst.19 Pāvilostas KN

AMATIERU TEĀTRI

 • Grobiņas amatieru teātris no 3. oktobra otrdienās plkst.17:30, Zentas Mauriņas piemiņas istabās
 • Dubeņu amatieru teātris no 4. oktobra otrdienās plkst.13, Dubeņu PII zālē 
 • Amatierteātris “Nebēda” no 5. oktobra plkst. 18.30, Kalvenes k/n
 • Amatierteātris trešdienās plkst. 20, Lieģu k/n
 • Rucavas amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Rucavas k/n
 • Vaiņodes amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Vaiņodes k/n
 • Amatierteātris “Vai, mīļā!” ceturtdienās plkst.10, Vecpils k/n
 • Amatierteātris “Dīvatrons” pirmdienās plkst.19, Durbes k/n
 • Vērgales amatierteātris ceturtdienās plkst.18, Vērgales k/n
 • Nīcas amatierteātris pirmdienās plkst.19, Nīcas k/n 3. st.
 • Gramzdas amatierteātris otrdienās plkst.19, Gramzdas t/n
 • Priekules amatierteātris otrdienās plkst.19, Priekules k/n
 • Pieaugušo dramatiskais kolektīvs ceturtdienās plkst.19, Pāvilostas k/n
 • Bārtas amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Bārtas k/n
 • Aizputes amatierteātris “Skabarga” svētdienās, pirmdienās Aizputes k/n
 • Aizputes Tautas teātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19 Aizputes KN

DEJAS

 • Solo dejas no 3. oktobra pirmdienās plkst. 20, k/n Robežnieki
 • Gaviezes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vartava", otrdienās un ceturtdienās no plkst. no 19, Gaviezes k/n
 • Līnijdejas pirmdienās plkst. 19, Grobiņas sporta centrā
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs ''Sudmaliņas'' no 27. septembra otrdienās un ceturtdienās plkst. 19:30, k/n Robežnieki
 • Jauniešu deju kolektīvs ''Spararats'' otrdienās plkst. 17:30, ceturtdienās plkst. 17:30, k/n Robežnieki
 • Senioru deju kolektīvs “Trumpe” pirmdienās un trešdienās plkst.13, Lieģu k/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Re, kā!” otrdienās plkst.20, Lieģu k/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lindale” pirmdienās, ceturtdienās plkst.19, Durbes k/n
 • Mūsdienu deju studija ceturtdienās plkst.17.30, Kazdangas k/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte” otrdienās plkst.20, Vērgales k/n
 • Senioru deju kopa “Teiksma” trešdienās plkst. 11, Otaņķu t/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca”, otrdienās plkst. 19.30, Nīcas k/n Skatītāju zālē
 • Latvju danči un rotaļdejas, ceturtdienās plkst. 18.00, Nīcas k/n Skatītāju zālē
 • Līnijdeju kopa “Labākie gadi”, otrdienās plkst. 17, Otaņķu t/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” pirmdienās plkst.19, ceturtdienās plkst.19, Priekules k/n
 • Deju kopa “Valceris” piektdienās plkst.16, Priekules k/n
 • Mūsdienu deju grupa “Pulss” svētdienās plkst.15 Aizputes k/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzemnieks” pirmdienās plkst.19:30 Aizputes k/n
 • Senioru deju kolektīvs “Misiņš” pirmdienās plkst.20:00 Aizputes k/n
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils”  pirmdienās plkst.19, Pāvilostas k/n
 • Deju kopu “Labākie gadi” trešdienās plkst. 17, Otaņķu t/n lielajā zālē
 • Senioru deju kopu “Teiksma” trešdienās plkst. 10.30 Otaņķu t/n lielajā zālē
 • Mūsdienu deju kolektīvs trešdienās plkst. 19.00 Dunalkas k/n

ROKDARBI UN CITI RADOŠIE PULCIŅI UN KOLEKTĪVI

 • Interešu pulciņš no 4. oktobra plkst. 17. Kalvenes k/n
 • No 5. oktobra Dubeņu floristikas pulciņš trešdienās plkst.18, Dubeņos, Ozolu ielā 2-3  
 • Rokdarbu pulciņš sestdienās plkst.10, Durbes k/n
 • Radošā apvienība “Saspraude” piektdienās plkst.19, Priekules k/n
 • Virgas audēju kopa pirmdienās plkst.11, Virgas muižā
 • Krustvārdu mīklu risināšanas pulciņš ceturtdienās plkst.10.30, Durbes k/n

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

 • Pirmsskolas deju kolektīvs no 3. oktobra plkst.17, Kalvenes k/n.
 • Bērnu tautisko deju kopa no 3. oktobra plkst.18, Kalvenes k/n.
 • Mūsdienu dejas bērniem Lieģu k/n, otrdienās plkst.18
 • Bērnu vokālais ansamblis Lieģu k/n trešdienās plkst.18
 • Bērnu deju kolektīvs “Lindalīte” pirmdienās, trešdienās plkst.16, Durbes k/n
 • Tautu deju pulciņš otrdienās, piektdienās no plkst.14.00, Cīravas k/n
 • Bērnu vokālais ansamblis Cīravas k/n trešdienās plkst.17.30
 • Bērnu ansamblis "Mammas Gammas bērni" ceturtdienās plkst.17:30, Medzes k/n 
 • Deju kolektīvs "Medzīši” pirmdienās plkst.16.30 (1. - 4.klase); plkst.18 (5. - 9.klase), trešdienās plkst.16.30 (kopā), Medzes k/n 
 • Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi” otrdienās  plkst.18, Nīcas k/c Sarkanajā zālē
 • Deju studija “Ķiņķēziņi” dažādas vecuma grupas, par nodarbību laikiem interesēties Priekules k/n
 • Popgrupa “Pipari” ceturtdienās plkst.16, Priekules k/n
 • Folkloras kopa “Bārtenieki” pirmdienās, trešdienās plkst.17, Bārtas k/n
 • Bērnu vokālais ansamblis sestdienās plkst. 11, Bārtas k/n
 • Jauniešu vokālais ansamblis sestdienas plkst. 12, Bārtas k/n
 • Muzikāli radošā studija trešdienās Aizputes k/n
 • Bērnu un jauniešu teātra studija pirmdienās, trešdienās Aizputes k/n
 • 1.-4, 5.-9. kl. deju kolektīvi pirmdienās Pāvilostas k/n
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs Pāvilostas k/n. Nodarbību laiks tiks precizēts
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs ceturtdienās plkst.16 Pāvilostas KN

FOLKLORAS KOPAS UN TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS KOLEKTĪVI

 • Lauku kapela ''Luste'' pirmdienās plkst.18, Lieģu k/n
 • Lauku kapela ''Paurupīte'' trešdienās, piektdienās plkst.19, Rucavas k/n
 • Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, pirmdienās plkst. 18.30, Rucavas k/n
 • Nīcas etnogrāfiskais ansamblis trešdienās plkst. 16:30, Nīcas k/n (3.st.)
 • Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis otrdienās plkst. 16, Otaņķu TN lielajā zālē (savam pulciņam aicina pievienoties vietējos iedzīvotājus)
 • Folkloras kopa "Traistēni", trešdienās plkst. 15.30, Bunkas k/n
 • Bārtas etnogrāfiskai ansamblis trešdienās, piektdienās plkst.16.30, Bārtas k/n
 • Folkloras kopa ''Dižlāņu īve'' trešdienās plkst.10, Vecpils k/c
 • Folkloras kopa "Zīle" otrdienās plkst.19, Kazdangas k/n
 • Folkloras kopā ''Jumītis'' sestdienās plkst. 10 Gramzdas t/n
 • TLMS ''Kamolītis'' trešdienās plkst.10, Bārtas k/n
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Aizputes kamolītis" pirmdienās, piektdienās no plkst.16-20 Skolas ielā 1

 

PŪTĒJU ORĶESTRIS pirmdienās plkst.19, Kazdangas k/n

Sīkāka informācija pie kultūras pasākumu organizatoriem, kontakti Dienvidkurzemes novada mājas lapā ŠEIT