a

Dienvidkurzemes novadā darbību atsāk amatiermākslas kolektīvi. Aicinām pievienoties esošos un jaunus dalībniekus!

KORI UN ANSAMBĻI

  • Grobiņas jauktais koris "Vēl" pirmdienās no plkst.18, k/n Robežnieki un trešdienās no plkst. 19, Z. Mauriņas Grobiņas vidusskolas 130. kab.
  • Etnogrupa ''Kuršu sievas'' trešdienās plkst.18, Z.Mauriņas Grobiņas vidusskolā
  • Sieviešu vokālais ansamblis ”Noskaņa” trešdienās plkst. 17, Kalvenes k/n
  • Jauktais vokālais ansamblis “Tonuss” trešdienās plkst.19, Lieģu k/n
  • Rucavas vokālais ansamblis pirmdienās, trešdienās plkst.17, Rucavas k/n
  • Vaiņodes sieviešu vokālais ansamblis pirmdienās plkst. 19, Vaiņodes k/n
  • Sieviešu koris “Durbe” trešdienās plkst.19, Durbes k/n
  • Tautas mākslas ansamblis “Neparasts gadījums” otrdienās plkst.18, Durbes k/n
  • Vokālais ansamblis “Mežābele” ceturtdienās plkst.16, Durbes k/n       
  • Jauniešu VIA “Gaisā” svētdienās plkst.14, Durbes k/n
  • Cīravas jauktais koris otrdienās plkst.18.30, Cīravas k/n
  • Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Priekā” pirmdienās, trešdienās plkst. 16.30, Cīravas k/n
  • Senioru vokālais ansamblis “Harmonija” pirmdienās plkst. 13, Medzes k/n
  • Sieviešu vokālais ansamblis “Ilūzija” ceturtdienās plkst. 19, Medzes k/n
  • Senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš” ceturtdienās plkst.12.30, Vērgales k/n
  • Nīcas sieviešu koris otrdienās plkst. 19, Nīcas k/c Baltajā zālē
  • Nīcas vīru koris otrdienās plkst. 19.30, Nīcas k/c Sarkanajā zālē
  • Senioru vokālais ansamblis “Sentiments” otrdienās plkst. 13.30, Nīcas k/n 3. st.
  • Priekules sieviešu koris otrdienās plkst.19, Priekules k/n
  • Senioru vokālais ansamblis “Zilais lakatiņš”  otrdienās plkst.17, Priekules k/n
  • Senioru vokālais ansamblis “Uzmet garu!” otrdienās, ceturtdienās plkst.13 Aizputes k/n
  • Vīru vokālais ansamblis “Kurši” ceturtdienās plkst.19 Aizputes k/n
  • Kazdangas jauktais koris, otrdienās plkst.19 Kazdangas k/c
  • Pāilostas sieviešu vokālais ansamblis trešdienās plkst.19 Pāvilostas KN

AMATIERU TEĀTRI

  • Grobiņas amatieru teātris no 3. oktobra otrdienās plkst.17:30, Zentas Mauriņas piemiņas istabās
  • Dubeņu amatieru teātris no 4. oktobra otrdienās plkst.13, Dubeņu PII zālē 
  • Amatierteātris “Nebēda” no 5. oktobra plkst. 18.30, Kalvenes k/n
  • Amatierteātris trešdienās plkst. 20, Lieģu k/n
  • Rucavas amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Rucavas k/n
  • Vaiņodes amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Vaiņodes k/n
  • Amatierteātris “Vai, mīļā!” ceturtdienās plkst.10, Vecpils k/n
  • Amatierteātris “Dīvatrons” pirmdienās plkst.19, Durbes k/n
  • Vērgales amatierteātris ceturtdienās plkst.18, Vērgales k/n
  • Nīcas amatierteātris pirmdienās plkst.19, Nīcas k/n 3. st.
  • Gramzdas amatierteātris  pirmdienās un trešdienās plkst.19, Gramzdas t/n
  • Priekules amatierteātris otrdienās plkst.19, Priekules k/n
  • Pieaugušo dramatiskais kolektīvs ceturtdienās plkst.19, Pāvilostas k/n
  • Bārtas amatierteātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19, Bārtas k/n
  • Aizputes amatierteātris “Skabarga” svētdienās, pirmdienās Aizputes k/n
  • Aizputes Tautas teātris otrdienās, ceturtdienās plkst.19 Aizputes KN

DEJAS

  • Solo dejas no 3. oktobra pirmdienās plkst. 20, k/n Robežnieki
  • Gaviezes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vartava", otrdienās un ceturtdienās no plkst. no 19, Gaviezes k/n
  • Līnijdejas pirmdienās plkst. 19, Grobiņas sporta centrā
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs ''Sudmaliņas'' no 27. septembra otrdienās un ceturtdienās plkst. 19:30, k/n Robežnieki
  • Jauniešu deju kolektīvs ''Spararats'' otrdienās plkst. 17:30, ceturtdienās plkst. 17:30, k/n Robežnieki
  • Senioru deju kolektīvs “Trumpe” pirmdienās un trešdienās plkst.13, Lieģu k/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Re, kā!” otrdienās plkst.20, Lieģu k/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lindale” pirmdienās, ceturtdienās plkst.19, Durbes k/n
  • Mūsdienu deju studija ceturtdienās plkst.17.30, Kazdangas k/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte” otrdienās plkst.20, Vērgales k/n
  • Senioru deju kopa “Teiksma” trešdienās plkst. 11, Otaņķu t/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca”, otrdienās plkst. 19.30, Nīcas k/n Skatītāju zālē
  • Latvju danči un rotaļdejas, ceturtdienās plkst. 18.00, Nīcas k/n Skatītāju zālē
  • Līnijdeju kopa “Labākie gadi”, otrdienās plkst. 17, Otaņķu t/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” pirmdienās plkst.19, ceturtdienās plkst.17, Priekules k/n
  • Deju kopa “Valceris” piektdienās plkst.16, Priekules k/n
  • Mūsdienu deju grupa “Pulss” svētdienās plkst.15 Aizputes k/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzemnieks” pirmdienās plkst.19:30 Aizputes k/n
  • Senioru deju kolektīvs “Misiņš” pirmdienās plkst.20:00 Aizputes k/n
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils”  pirmdienās plkst.19, Pāvilostas k/n
  • Deju kopu “Labākie gadi” trešdienās plkst. 17, Otaņķu t/n lielajā zālē
  • Senioru deju kopu “Teiksma” trešdienās plkst. 10.30 Otaņķu t/n lielajā zālē

ROKDARBI UN CITI RADOŠIE PULCIŅI UN KOLEKTĪVI

  • Interešu pulciņš no 4. oktobra plkst. 17. Kalvenes k/n
  • No 5. oktobra Dubeņu floristikas pulciņš trešdienās plkst.18, Dubeņos, Ozolu ielā 2-3  
  • Radošais pulciņš trešdienās plkst.18, Vecpils k/c
  • Rokdarbu pulciņš sestdienās plkst.10, Durbes k/n
  • Floristikas pulciņš pirmdienās, ceturdienās plkst.14, Cīravas k/n
  • Radošā apvienība “Saspraude” piektdienās plkst.19, Priekules k/n
  • Virgas audēju kopa pirmdienās plkst.11, Virgas muižā
     

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

  • Pirmsskolas deju kolektīvs no 3. oktobra plkst.17, Kalvenes k/n.
  • Bērnu tautisko deju kopa no 3. oktobra plkst.18, Kalvenes k/n.
  • Mūsdienu dejas bērniem Lieģu k/n, otrdienās plkst.18
  • Bērnu vokālais ansamblis Lieģu k/n trešdienās plkst.18
  • Bērnu deju kolektīvs “Lindalīte” pirmdienās, trešdienās plkst.16, Durbes k/n
  • Tautu deju pulciņš otrdienās, trešdienās plkst.14.30, Cīravas k/n
  • Bērnu ansamblis "Mammas Gammas bērni" ceturtdienās plkst.17:30, Medzes k/n 
  • Deju kolektīvs "Medzīši” pirmdienās plkst.16.30 (1. - 4.klase); plkst.18 (5. - 9.klase), trešdienās plkst.16.30 (kopā), Medzes k/n 
  • Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi” otrdienās  plkst.18, Nīcas k/c Sarkanajā zālē
  • Deju studija “Ķiņķēziņi” dažādas vecuma grupas, par nodarbību laikiem interesēties Priekules k/n
  • Popgrupa “Pipari” ceturtdienās plkst.16, Priekules k/n
  • Folkloras kopa “Bārtenieki” pirmdienās, trešdienās plkst.17, Bārtas k/n
  • Bērnu vokālais ansamblis sestdienās plkst. 11, Bārtas k/n
  • Jauniešu vokālais ansamblis sestdienas plkst. 12, Bārtas k/n
  • Muzikāli radošā studija trešdienās Aizputes k/n
  • Bērnu un jauniešu teātra studija pirmdienās, trešdienās Aizputes k/n
  • 1.-4, 5.-9. kl. deju kolektīvi pirmdienās Pāvilostas k/n
  • Bērnu dramatiskais kolektīvs Pāvilostas k/n. Nodarbību laiks tiks precizēts
  • Bērnu dramatiskais kolektīvs ceturtdienās plkst.16 Pāvilostas KN

FOLKLORAS KOPAS UN TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS KOLEKTĪVI

  • Lauku kapela ''Luste'' pirmdienās plkst.18, Lieģu k/n
  • Lauku kapela ''Paurupīte'' trešdienās, piektdienās plkst.19, Rucavas k/n
  • Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, pirmdienās plkst. 18.30, Rucavas k/n
  • Nīcas etnogrāfiskais ansamblis trešdienās plkst. 16:30, Nīcas k/n (3.st.)
  • Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis otrdienās plkst. 16, Otaņķu TN lielajā zālē (savam pulciņam aicina pievienoties vietējos iedzīvotājus)
  • Folkloras kopa "Traistēni", trešdienās plkst. 15.30, Bunkas k/n
  • Bārtas etnogrāfiskai ansamblis trešdienās, piektdienās plkst.16.30, Bārtas k/n
  • Folkloras kopa ''Dižlāņu īve'' trešdienās plkst.10, Vecpils k/c
  • Folkloras kopa "Zīle" otrdienās plkst.19, Kazdangas k/n
  • Folkloras kopā ''Jumītis'' piektdienās plkst.18. Gramzdas t/n
  • TLMS ''Kamolītis'' trešdienās plkst.10, Bārtas k/n
  • Tautas lietišķās mākslas studija "Aizputes kamolītis" pirmdienās, piektdienās no plkst.16-20 Skolas ielā 1

 

PŪTĒJU ORĶESTRIS pirmdienās plkst.19, Kazdangas k/n

Sīkāka informācija pie kultūras pasākumu organizatoriem, kontakti Dienvidkurzemes novada mājas lapā ŠEIT