Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Jaunlazdas”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64980020362), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020362, 1,22 ha platībā, no kuriem 1,22 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000628505.

Īpašuma sākuma cena 5900,00 EUR, drošības nauda 590,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.12.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.