bernatu_cels
NAP_EJZF
  • Projekta galvenais mērķis: ceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” un tā piegulošā stāvlaukuma pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes objektiem Bernātu ciemā.
  • Kopējās projekta izmaksas: 355 972,78 EUR.
  • Projekta līdzfinansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF): 320 375,50 EUR.
  • Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 3.jūnijs – 2023.gada 2.jūnijs
  • Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības autoceļa 6478A003 “Dzintariņš – Baltijas jūra” ceļa seguma pārbūve ~3,6 km kopgarumā piekļuves nodrošināšanai pie jūras Bernātos Nīcas pagastā. Pēc pārbūves daļa posma paredzēta ar asfalta segumu, daļa ar grants segumu, savukārt posma sākumā auto stāvlaukuma seguma atjaunošana 860 m2 apmērā. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 8 barjeras dabas parka iebrauktuvēs.

 

Bernātu ceļš
Ceļa pārbūves darbi Bernātos