zivju kūpinātava mols
EJZF_logo_ansamlis

2022.gada 28.septembrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta „Veikt ceļa “Zivju kūpinātava – mols” asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūvi īpašumā “Piestātne” zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē” apstiprināšanu, projekta numurs 22-02-FL03-F043.0207-000001.  

  • Projekta mērķis: veikt pašvaldības autoceļa “Zivju kūpinātava-mols” asfalta segas izbūvi un autostāvvietu izbūvi ar cieto segumu, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbībai pievilcīgu vidi un mobilitātes uzlabošanu, nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi
  • Projekta izmaksas: 326 041,41 EUR, no kurām 293 437,27 EUR publiskais finansējums (EJZF)
  • Projekta realizācija: līdz 2023. gada 30. septembrim.