Nodaļas

Apriķu muzejs

aina.cermane [at] kultura.dkn.lv

Bārtas muzejs

aija.kude [at] kultura.dkn.lv

Pāvilostas novadpētniecības muzejs

irina.kurcanova [at] kultura.dkn.lv

Aizputes novadpētniecības muzejs

jolanta.berga [at] kultura.dkn.lv

Kazdangas muzejs

solvita.janvare [at] kultura.dkn.lv

Vērgales pagasta muzejs

mirdza.sipola [at] kultura.dkn.lv