2023.gads

Vieta

Notekūdeņu testēšanas pārskati Monitoringa programmas testēšanas pārskati

Testēšanas pārskati pēc dezinfekcijas veikšanas

Aizpute

Aizputes notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI) (15.02.2023.-16.02.2023.)

Aizputes notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI) (31.05.2023.)

Aizputes NAI (13.08.2023.-14.08.2023.)

Attīrīšanas iekārtas Cepļu-8, Aizpute (30.01.2023.)

Aizputes ŪAS (07.06.2023.)

Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs (28.07.2023.)

Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs (08.08.2023.)

SIA "Aizputes nami" (13.10.2023.)

Aizputes ŪAS (31.05.2023.)

Aizputes ŪAS (23.10.2023.)

Aizputes pagasts

Kūdras ciema NAI (16.02.2023.)

Rokasbirzes ciema NAI (16.02.2023.)

Kūdras ciema NAI (14.08.2023.)

Rokasbirzes ciema NAI (14.08.2023.)

Aizputes pagasta ''Skola'' ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)

Rokasbirzes ciema ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)

Kūdras ciema ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)

Aizputes pagasta saieta nams (16.06.2023.)

Boju ūdensapgādes sistēma (22.06.2023.)

Aizputes pagasta Saieta nams (07.07.2023.)

Bojas ūdens sistēma (23.10.2023.)

Aizputes pagasta ''Skola'' ūdensapgādes sistēma (31.05.2023.)

Kūdras ciema ūdensapgādes sistēma (31.05.2023.)

Rokasbirzes ūdensapgādes sistēma (31.05.2023.)

Kūdras ciema ūdensapgādes sistēma (23.10.2023.)

Rokasbirzes ūdensapgādes sistēma (23.10.2023.)

Aizputes pagasta ''Skola'' ūdensapgādes sistēma (23.10.2023.)

Cīravas pagasts

Cīravas pagasta NAI (16.02.2023.)

Cīravas pagasta NAI (14.08.2023.)

Cīravas ciema ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)

PII Pīlādzītis (07.07.2023.)

Cīravas ūdensapgādes sistēma (31.05.2023.)

Cīravas ūdensapgādes sistēma (23.10.2023.)

Kalvenes pagasts

Kalvenes pagasta NAI (16.02.2023.)

Kalvenes pagasta NAI (14.08.2023.)

Kalvenes pagasta ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)  
Kazdangas pagasts

Kazdangas pagasta NAI (16.02.2023.)

Kazdangas pagasta NAI (14.08.2023.)

Bojas ciema ūdensapgādes sistēma (07.06.2023.)

Ūdensapgādes sistēma ''Valāta'' (07.06.2023.)

ūdensapgādes sistēma ''Dārza gatve'' (07.06.2023.)

Boju gatve 4-3* (07.07.2023.)

Ūdensapgādes sistēma "Dārza gatve" (31.05.2023.)

Ūdensapgādes sistēma "Valāta" (31.05.2023.)

Saieta nams (27.10.2023.)

PII "Ezītis" (27.10.2023.)

Lažas pagasts   ''Ziemeļi-1'' (07.06.2023.)

Artēziskais urbums (P400495) "Ziemeļi-1", Hidrofors 1 gb., "Padures ferma" (31.05.2023.)

Artēziskais urbums (P400495) "Ziemeļi-1", Hidrofors 1 gb., "Padures ferma" (23.10.2023.)