No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim SIA “AIZPUTES NAMI” tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,37 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,03 EUR/m3;

Tarifi piemēroti Aizputes pilsētai, Kalvenes, Aizputes, Kazdangas, Lažas un Cīravas pagastiem, Dienvidkurzemes novadā.