Ezers

 

Interreg LV LT

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

Kopējās projekta izmaksas: 981 750 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 834 490 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. gada 1. marts – 2023. gada 28. februāris

Projekta partneri:

Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā
Durbes ezers
Durbes ezers