URBACT
URBACT-IV-logo

Projekta PUMA mērķis ir izveidot un atjaunināt dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radītu priekšnoteikumus zaļas, videi draudzīgas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir 850 000 EUR, no kuriem 75,61% jeb 642 658,44 EUR finansē programma URBACT. Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta daļa ir 83 981,25 EUR, no kuriem 80% jeb 67 185 EUR ir programmas finansējums, 10% jeb 8 398,13 ir pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 8 398,12 EUR ir plānots valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros Dienvidkurzemes novada pašvaldība izstrādās integrēto mobilitātes rīcības plānu līdz 2035. gadam, kas sekmēs ilgtspējīgas, videi draudzīgas un visām sabiedrības grupām ērtas transporta sistēmas attīstību novadā. Mobilitātes plāna izstrādē tiks iesaistītas par nozari atbildīgās valsts un pašvaldības iestādes, sabiedrība un citas ieinteresētās puses. Mobilitātes rīcības plāna izstrāde notiks sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību, kas ir šī projekta vadošais partneris.

Projekta PUMA ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

 • kopā ar projekta partneriem piedalīties savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītēs,
 • kopā ar projekta partneriem rīkot darbseminārus par mobilitātes plānu izstrādi,
 • kopā ar projekta partneriem piedalīties URBACT programmas tīklošanās, mācīšanās un pieredzes pārneses pasākumos.

Projekta partneri:

 • Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija (vadošais partneris, Latvija)
 • Dienvidkurzemes novada pašvaldība (Latvija)
 • Publiskā iestāde “Zaļais reģions” (Lietuva)
 • Larissas pašvaldības Attīstības organizācija (Grieķija)
 • Zagrebas Universitātes Transporta un satiksmes zinātņu fakultāte (Horvātija)
 • Gdaņskas Ceļu un zaļo zonu administrācija (Polija)
 • Čento pašvaldība (Itālija)
 • Viladekansas pašvaldība (Spānija)
 • Nova Goricas Ziemeļprimorskas reģionālās attīstības aģentūra (Slovēnija)

Projekta ilgums: 31 mēnesis (1.06.2023.–31.12.2025.)

Vairāk par programmu: urbact.eu

 

PUMA
PUMA
PUMA