karjeras_projekts
esf_1

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta darbības laikā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras metodisko materiālu izstrādi, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. decembris.

Projekta finansējums: 23 618 666 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā: 20 075 865 EUR - ESF finansējums un 3 542 801 EUR - valsts budžeta finansējums.

Projekta ietvaros Dienvidkurzemes novadā darbojas 4 (četri) pedagogi karjeras konsultanti un tieši iesaistītās Dienvidkurzemes novada izglītības iestādes, kurās darbojas pedagogi karjeras konsultanti ir: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, Kalvenes pamatskola, Dzērves pamatskola, Aizputes vidusskola, Aizputes pagasta pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Nīcas vidusskola, Rucavas pamatskola, Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Vaiņodes vidusskola.

Projekta publikācijas: 

Projekts