Nodaļas

Aizputes pilsētas kultūras nams

inta.rudzite [at] kultura.dkn.lv

Aizputes pagasta saieta nams

santa.matvijcuka [at] kultura.dkn.lv

Grobiņas kultūra

gunta.gruntina [at] kultura.dkn.lv

Apriķu tautas nams

aina.cermane [at] kultura.dkn.lv

Gaviezes pagasta kultūras nams

kristiana.kempele [at] kultura.dkn.lv

Durbes pilsētas kultūras nams

daira.veilande [at] kultura.dkn.lv

Lieģu kultūras nams

dzintra.cale [at] kultura.dkn.lv

Nīcas kultūras nams

eva.kretaine [at] kultura.dkn.lv

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

silva.varsberga [at] kultura.dkn.lv

Priekules pilsētas kultūras nams

liga.ananjeva [at] kultura.dkn.lv

Vecpils pagasta kultūras nams

inta.dreimane [at] kultura.dkn.lv

Dunalkas pagasta kultūras nams

inta.dreimane [at] kultura.dkn.lv

Gramzdas pagasta tautas nams

gunta.gruntina [at] kultura.dkn.lv

Kalētu pagasta tautas nams

dace.razma [at] kultura.dkn.lv

Medzes pagasta kultūras nams

monta.saldeniece [at] kultura.dkn.lv

Vērgales pagasta kultūras nams

daina.vanaga [at] kultura.dkn.lv

Rucavas pagasta kultūras nams

linda.cable.vindiga [at] kultura.dkn.lv

Dunikas pagasta kultūras nams

linda.cable.vindiga [at] kultura.dkn.lv

Kazdangas pagasta kultūras nams

inese.birkenfelde [at] kultura.dkn.lv

Cīravas pagasta kultūras nams

santa.matvijcuka [at] kultura.dkn.lv

Bārtas pagasta kultūras nams

gunta.klievena [at] kultura.dkn.lv

Bunkas pagasta kultūras nams

svetlana.grinberga [at] kultura.dkn.lv

Kalvenes pagasta kultūras nams

daiga.freimane [at] kultura.dkn.lv

Virgas pagasta kultūras nams

daira.salma [at] kultura.dkn.lv

Otaņķu pagasta kultūras nams

linda.cable.vindiga [at] kultura.dkn.lv

Ziemupes tautas nams

daina.vanaga [at] kultura.dkn.lv

Grīnvaltu sabiedriskais centrs

grinvalti [at] kultura.dkn.lv

Jūrmalciema sabiedriskais centrs

jurmalciems [at] kultura.dkn.lv