Laivošana
esf_1

Projekta mērķis: īstenojot vietējā mēroga preventīvus un izglītojošus pasākumus, uzlabot veselību un slimību profilaksi Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem, īpašu uzsvaru liekot uz teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu izveide un realizēšana, kas aptver gan veselības izglītību, gan primāro profilaksi, ir efektīvs risinājums ar veselības saistīto problēmu mazināšanā.

Projekta realizācijas laiks: 26.05.2017.-31.12.2023.

Projekta kopējie izdevumi: 273 806,08 EUR, tai skaitā ESF finansējums 85% (232 735,16 EUR), valsts budžeta finansējums 15% no attiecināmām izmaksām sastāda 41 070,92 EUR.

Projekta ietvaros ikviens iedzīvotājs varēja iesaistīties nūjošanas nodarbībās
Priekulē aizvadīta velo-foto orientēšanās
Veselība